Daire Tipi Yangın Merdiveni

 

Yangın Merdivenleri z yangın merdiveni portatif yangın merdiveni makaralı yangın merdiveni döner yangın merdiveni olarak gruplara ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatı için büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli "Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik" ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölçüler düzenlenmiştir.