Çift Kollu Yangın Merdiveni

Toplanma Amaçlı Binalar
Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım, araç bekleme gibi nedenlerle 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği tüm binalar veya bunların bu amaçlarla kullanıldığı bölümlerini kapsar.(düğün salonu, ibadet yerleri, Restoranlar, spor salonları, sinema, tiyatro salonları )
Eğitim Amaçlı Binalar
Eğitim amaçlı binalar; ortaöğretim son sınıf dâhil olmak üzere 6 veya daha fazla kişi tarafından günde 4 saat veya daha fazla bir süre, ya da haftada 12 saatten fazla bir süre ile eğitim amacıyla kullanılan binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.
( anaokulları, ilköğretim okulları, özel dershaneler)
Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
Sağlık hizmeti amaçlı binalar; fiziksel veya zihinsel bir hastalık veya yetersizlikten tedavisi veya bakımı veya küçük çocuklar, bakıma muhtaç yaşlıların bakımları için kullanılan 4 veya daha fazla kişinin yatırıldığı binaları veya bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar.
( bakımevleri, doğumevleri, hastaneler, huzurevleri, kreş-yuva )
Ticaret Amaçlı Binalar
Ticari malların teşhir ve satışı için kullanılan binaları kapsar.(alışveriş merkezleri, berber ve kuaför salonları, market ve süpermarket)
KAÇIŞ MERDİVENLERİNİN YUVALARI VE DÜZENLENMESİ
Bir kaçış merdivenin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, yangın merdiveninin zemin düzeyindeki güvenlikli dolaşım alanına indiği nokta açık-seçik görülebilen ve güvenlikli bir dış açık alana doğrudan erişebilen bir yerde olmalıdır. Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olamayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıklarla sahanlıklar düzenlenecektir.
Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliği basamak üzerinden en az 210 cm olmalıdır. Sahanlıklar arası kot farkı en çok 300 cm olmalıdır. Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok, basış genişliği ise 250 mm’den az olmayacaktır. Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova altındaki en dar basış genişliği konutlarda 100 mm’den diğer yapılarda 125 mm’den az olmayacaktır. Her kaçış merdiveninin her iki yanında duvar, korkuluk ya da küpeşte bulunacaktır.
Genişliği 80 cm ya da daha az olan merdivenlerin yalnızca bir yanında korkuluk yeterlidir. Yangın merdiveni kovası ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz. Yangın merdivenlerinin başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi esastır. Bodrum katlarda ve yüksek binalarda yangın merdivenlerine bir yangın güvenlik hölünden veya korunumlu bir holden geçilerek girilmesi zorunludur.
DÖNER TIP ÇELİK MERDİVENLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME
1-ANA TAŞIYICI BORU : TS 301/2 DIN 2440 Normlarında 1. kalite siyah boru olacaktır.
KAT ÖLÇÜ (inches) DIŞ ÇAP (mm) ET KALINLIĞI ( mm ) Kg / m
1-5 kat arası 6” 139,7-165,1 4,85 16,200-19,200
5-10 kat arası 6” 165,1 4,85 19,200
10 kat üzeri 8” 219,1 5 26,400
ANA TAŞIYICININ ZEMİNE MONTAJI: Bina yüksekliğine ve özelliklerine uygun olarak seçilecek ANA TAŞIYICI BORU ankrajlı beton üzerine, 1000 * 1000 mm ölçülerinde 10 mm et kalınlığında olan ve 80 kg ağırlığındaki bir plakaya bayrak şeklinde 4 ad. Parça plakadan oluşan saclar ile birleştirilip, çelik dübeller ile monte edilecektir.
ANA TAŞIYICI EN ÜST NOKTASI: ANA TAŞIYICI Boru’nun en üst bitim noktası, boru içine yağmur suyunun girmemesi için uygun bir sac kapak ile kapatılacaktır. Kaynak Çapakları Temizlenecektir.
2-BASAMAKLAR: Merdiveni oluşturacak basamaklar,27,000kg/m,3/4mm
Kalınlığından düşük olmayan baklavalı sac’dan yapılacaktır. Basamakların üç kenarı en az 1 cm aşağı bükümlü olacaktır.
BASAMAK ÖLÇÜLERİ: Basamak 800-1100mm(uzunluk),390-450 mm(geniş alanı),80-100 mm (ana taşıyıcıya kaynak ile birleşen dip nokta)80-100mm’lik bölüm yarım ay şeklinde özel kesimli olacak ve ana taşıyıcı boru ile tam temas edecektir. Basamak altında minimum en uzun kenarı 40mm,olan üçgen bir parça yerleştirilerek basamak ile boru arasında bir destek teşkil edecektir. Basamakların üç tarafı aşağı doğru kıvrımlı ise üçgen parçaya gerek duyulmaz.
RIHT : Basamakların birbirinden yükseklikleri (RIHT) sahanlıklar arası mesafe ile düz oranda olacak yükseklik 170- 210mm arasında olacaktır.
BASAMAK SAYILARI : Basamakların sayıları sahanlıklar arasındaki mesafe ile düz oranda olacak ve kat başına en az 14 adet, en fazla 18 adet olacaktır.
3-ÇIKIŞ SAHANLIKLARI: Merdiveni oluşturulacak basamaklara, ulaşabilmek için yangın çıkış kapısının dış bölümüne üçgen kare şeklinde sahanlıklar koyulacaktır. Sahanlıkların boyu bir basamak boyu kadar, eni ise çıkış kapısının genişliği kadar olacaktır. Sahanlıklar 27,000 kg/m , ¾ mm kalınlığından düşük olmayan baklavalı sac’dan yapılacaktır. Sahanlıklar bina krişlerine,10*10 0,785kg/m kancalı saplama demirleri, kimyasal veya çelik dübeller ile monte edilecektir. Sahanlık kare ise dört tarafı, üçgen ise üç tarafı en az 20mm alta doğru bükümlü olacaktır.Sahanlıkların mukavemetini arttırabilmek için 60*80*2,60, 6,310kg/m kutu profillerden karkas yapılıp, sahanlıkların esnemesi engellenecektir.
4- ÇEVRE KORKULUKLARI: Merdivenden tahliye olan kişilerin emniyeti için, merdiven çevresine bir basamağa en az 2 adet kaynatılacak vaziyette 20*20*2,25*25*2, 30*30*2 ölçülerinde korkuluk profilleri koyulacaktır. Bu profiller zemine kadar inecektir. Profillerin en üst noktaları içine yağmur suyunun girmemesi için sac kapakları ile kaynak vasıtası ile kapatılacaktır. Kaynak çapakları temizlenecektir.
5- MERDİVEN KORUNMASI: Merdivenin hava şartlarından korunabilmesi için 2 kat antipas ve tüm kaynak işleri bittikten sonra en az 1 kat yağlı boya ile boyanarak koruma altına alınması gerekmektedir.
Demirler antipas uygulamadan önce üzerlerindeki koruyucu yağlar, tiner veya muadili maddeler ile iyice temizlenilip 1. kat antipas bu temizlik işleminden sonra uygulanacaktır.
Kat antipas işlemi tüm kaynaklar bittikten ve kaynak çapakları temizlendikten sonra uygulanacaktır.
Yağlı boya uygulaması 2.kat antipas uygulamasından en az 1 gün sonra uygulanacaktır. Yağmurlu havalarda antipas uygulama ve boyama işlemi uygulanmayacaktır.Şayet merdiven yağmurdan ıslanmış ise, kuruması beklenip son kat merdiven tamamen kuruduktan sonra uygulanacaktır.
6-İŞ GÜVENLİĞİ: Merdiven uygulamasında çalışacak personel, baret(EN397),koruyucu ayakkabı(EN345),çapak gözlüğü(EN166),kaynak maskesi ve koruyucu kemer kullanmak zorundadır. Uygulama sahası Şerit bant ve tehlikeli bölge uyarı işareti ile çevrilecek, her hangi bir parça demir düşmelerinde 3. şahısların zarar görmeleri engellenecektir.yangın merdiveni , yangın merdiveni çeşitleri, Z Tipi yangın merdiveni , Çift Kollu yangın merdiveni , Dairesel yangın merdiveni , Acil Durum Yangn Merdiveni, Acil Çıkış yangın merdiveni , Z Tipi Çift Kollu yangın merdiveni